Три. Две. Едно. В ефир сте. Имате 30 секунди да кажете най-важното послание, и то по такъв въздействащ и разбираем начин, че всемогъщият зрител да не превключи канала. Краткост вместо дълги заучени фрази. Простота вместо корпоративен жаргон. Емоционално въздействие вместо сухи данни. Вижте как подготвяме лидерите от някои от най-големите компании и организации в България за ефективни участия в основните медийни формати. И поканете нашето ТВ студио и във вашия офис.

Чест е да подготвяме за работа с медии лидерите на:

Готови ли сте за следващото си медийно участие?

Интервюират ви в офиса 5 минути, а по новините дават само 20-секунден откъс, изваден от контекста… Мислите ли в кратки, силни, ясни изречения? Радиоводещата ви прекъсва по средата на мисълта ви, за да ви помоли да кажете същото нещо, но с обикновени думи… Формулирате ли сложни идеи по разбираем и популярен начин? Не разпознавате собствените си изречения в онлайн интервю с вас. Говорите ли така, че да е необходима минимална редакция?

Формулиране на въздействащи послания 95%
Подготовка за печатно интервю 75%
Интонационно въздействие в радио 75%
в ТВ и радио репортаж 85%
Телевизионно участие на живо 90%
Кризисни медийни участия 75%

Език и аргументи

Реторически похвати, рационална и емоционална аргументация, дълбочинна работа по формулиране на въздействащи послания за медии

Всички формати

Подготовка за всички основни медийни формати – интервю (печатно и онлайн, радио, ТВ), участие в предаване (радио, ТВ), пресконференция.

Реални казуси

Всички практически упражнения са изцяло върху казуси от вашата компания и / или бранш. Анализ на минали и подготовка за бъдещи участия.

ТВ студио в офиса

Изграждане на импровизирано ТВ студио в офиса ви, работа с камера, микрофон, осветление; вокална и визуална невербална комуникация.

Искате да сте максимално подготвени за следващото си медийно участие?

Пишете ни: