Годината е 2010. Мястото е университетът Принстън. Невробиологът Ури Хансън открива нещо изключително – когато едно човешко същество разказва история на друго, мозъците им се синхронизират изцяло. Без съмнение историите са един от най-могъщите комуникационни инструменти, с които разполагаме. Как обаче да ги използваме ефективно в организационен контекст – отговора на този въпрос ще откриете в нашето практическо обучение.

За нас е истинска чест да обучаваме на бизнес сторителинг екипите на:

Историите в бизнеса

Нашето обучение ще разкрие на екипа ви механиката на въздействие на историите (на биохимично и емоционално ниво), основните подходи към структурирането на истории и най-често използваните в бизнес комуникацията сторителинг модели. Участниците ще научат как да създават своя база данни с истории и да подбират най-ефективната история за всяка комуникационна ситуация, както и как да създават и адаптират истории за външните и вътрешни комуникационни канали на организацията.

Лична база данни с истории 89%
Избор на подходяща история 99%
Структуриране на истории 95%
Визуални истории 87%
Невробиологично въздействие 98%
Адаптация по комуникационни канали 92%

Кой избира Историите в бизнеса?

Комуникационни отдели

Имат точните истории, разказани във вътрешния ви бюлетин, в медийно съобщение или в телевизионно интервю на живо.

Маркетинг & продажби

Истории влияят директно върху емоционалното решение на потребителя при избор на марка/ продукт.

Човешки ресурси

Които създават чувство на принадлежност в служителите и градят публичния ви бранд на работодател.

Искате екипът ви да постига бизнес резултати чрез истории?

Ще създадем програма специално за вас!