Лични сесии за ефективна комуникация

Може би ви предстои важна презентация или медийно участие, на което трябва да се представите успешно? Очаквате промяна в компанията, която трябва да “продадете” на екипа си? Имате идея, в която искате да убедите борда на директорите? Или имате комуникационни предизвикателства с хора от екипа си и/или с мениджърите над вас, които искате да обсъдите с някого?

Обадете се!

Важна презентация или участие

Предстои Ви ключова презентация или медийно участие? Ще ги измислим заедно с Вас и ще Ви подготвим за въздействащо вербално и невербално изнасяне и за всички възможни въпроси.

Добри екипни комуникации

Комуникацията във Вашия екип има нужда от подобрение? Ще направим диагностика и заедно с Вас ще създадем стратегия за повишаване на комуникационния капацитет на екипа ви.

Убеждаващи комуникации

Имате идея или предстои промяна, която искате да “продадете” на екипа или мениджърите си? Ще анализираме възможните подходи и заедно ще изберем най – въздействащия.

Стратегически комуникации

Искате да използвате комуникациите по-ефективно на организационно ниво? Ще ви подкрепим в създаването на стратегическа рамка, която да позволява ефективна комуникация на всички нива.

Благодарим за личното доверие на лидерите от:

Искате да подобрите личното си комуникационно въздействие?

Ще Ви помогнем да го направите!