Успехът на лидерите зависи пряко от тяхната способност да комуникират с хората, които водят – 6 от 10-те основни лидерски компетенции включват различни комуникационни умения. Въпреки това огромна част от мениджърите продължават да комуникират изключително неефективно – това е и основната причина за неуспехите на работното място според 86% от служителите. На база на стотици реални казуси създадохме практическа програма, която помага на лидерите да водят ефективно чрез въздействащи комуникации.

Чест е да обучаваме на лидерски комуникации екипите на:

Кой избира Лидерски комуникации?

Мениджъри на малки екипи

Повишете мотивацията и отдадеността на екипа си, намалете междуличностните конфликти, увлечете дори най-трудните хора.

Висши мениджъри

Използвайте разнообразни комуникационни стилове за по-силно влияние и по-добро личностно и професионално позициониране.

Изпълнителни директори / Собственици

Подходете стратегически към създаването на култура на ефективна комуникация на всички организационни равнища.

Нашият процес

Предварителна диагностика

Преди старта на обучението професионален анализатор диагностицира комуникационния стил и нуждите на участващите лидери чрез 3 ключови инструмента. На база на резултатите се адаптират целите, структурата и съдържанието на обучението, така че да се постигне максимална ефективност за конкретната група лидери.

Гъвкаво обучение

Съобразеното с целите на конкретната група обучение е разделено в няколко кратки модула с разстояние от няколко дни между всеки. Обучаваните лидери сами определят честотата и продължителността на срещите, което позволява на обучителния процес да се интегрира лесно в графика дори на най-натоварените лидери.

Незабавно приложение

Разстоянието между отделните обучителни модули и малките дози силно практическа теория позволяват на лидерите веднага да приложат наученото, да тестват новите си знания и умения директно с екипите си, както и да обсъдят резултатите и да получат директна обратна връзка от обучителя при следваща среща.

Искате да подобрите личното си комуникационно въздействие?

Ще Ви помогнем да го направите!