Общи условия

 

Последно редактиран: 30.11.2019

 

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате уебсайта https://mishostefanov.com/.

 

Достъпът до използването на услугата се обуславя от приемането и спазването на общите условия. Тези условия се отнасят за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата.

 

Чрез достъп или използване на услугата вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези условия. Ако не се съгласявате с някоя част от условията, вашият достъп до услугата е органичен.

 

Покупки

 

Ако желаете да закупите някой от продуктите или услугите, предоставени чрез https://mishostefanov.com/, може да бъдете помолени да предоставите определена информация, свързана с Вашата покупка. Свържете се с нас на misho@mishostefanov.com или elia@mishostefanov.com 

 

Съдържание

 

Нашата услуга ви позволява да публикувате, свързвате, съхранявате, споделяте и по друг начин да предоставяте на разположение определена информация, текст, графики, видеоклипове или друго съдържание при изрично цитиране на първоизточника на информация.

 

Връзки към други уебсайтове

 

Услугата ни може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от mishostefanov.com

 

Mishostefanov.com не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на който и да е уеб сайт или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че Mishostefanov.com няма да носи отговорност, пряко или косвено, за щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е такова съдържание, стоки или услуги, публично достъпни или чрез такива уебсайтове или услуги.

 

Промени

 

Запазваме правото да променяме или заменяме тези условия по всяко време по наша собствена преценка. Ако промяната е съществена, ние ще предоставим предизвестие в рамките на 30 дни преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна, ще се определя по наша собствена преценка.

 

Свържете се с нас

 

При въпроси, свържете се с нас на misho@mishostefanov.com или elia@mishostefanov.com