1. Лидерски комуникации

Създайте продуктивна корпоративна култура като развиете комуникационния потенциал на лидерите в своята компания. 6 от десетте най-важни умения на лидерите са свързани с … (виж още)

2. Въздействащи презентации

Отидете отвъд слайдовете. Инвестирайте в подготовка на екипа си да анализира аудитории, да структурира информация и да използва ключови реторически инструменти за максимално … (виж още)

3. Историите в бизнеса

Историите въздействат и задвижват. Но умее ли екипът ви да ги открива и систематизира, да ги разказва въздействащо и интегрира във всички нива на корпоративните комунисации, за да… (виж още)

4. Работа с медии

Подгответе лидерите на своята организация за формулиране на кратки и въздействащи послания и ефективното им предаване в основните медийни формати. Ние ще изградим ТВ студио … (виж още)

5. Лични сесии

Имате комуникационен казус в екипа си? Предстои ви презентация за важно събитие и искате да се подготвите добре? Или търсите външен свеж поглед към комуникационната си стратегия… (виж още)

Свържете се с Мишо Стефанов!