Доброто ръководене на екипи е изключително важна черта, част от цялостния работен процес както в малки екипи, така и в големи компании с множество отдели. В много случаи, точно лошият мениджмънт е причината някои служители да напускат своята работа, независимо дали харесват същината на своята дейност. Да водиш група хора, която с времето да се трансформира в единен, сплотен екип, далеч не е фасулска работа.

По- долу споделяме 3 незаменими умения, в помощ на всеки мениджър, който търси пътя за изграждането на успешен екип.

1. Смирение

Смирението е едно от най- забравяните и най- подценяваните качества в днешно време. Незнайно как хората приравняват смирението със слабост. Склонни сме да даваме за пример хора, които са харизматични, амбициозни, силни, авторитетни.

Когато сме несигурни, не изразяваме своята слабост, защото това автоматично ще означава, че не знаем всичко, а човек се чувства в силата си, когато другите го възприемат в светлината на компетентен, знаещ, можещ човек.

Но истината е, че смирението е ключово умение за добрите лидери, защото изисква смирение, за да кажем 

“Не знам всичко.”

да попитаме другите за мнение/решение, за да се справим с определена ситуация. Да разберем, че не можем да контролираме всичко и да приемем обстоятелствата. Очевидно ние не доминираме над бурята, но трябва да намерим начин да я преодолеем заедно.

2. Емпатия

Както казва моят скъп приятел и вдъхновител д-р Райбак:

„Емпатията е да гледаш на света през очите на някой друг“

Д-р Дейвид Райбак

Емпатията е от голямо значение, защото това означава, че лидерът е в състояние да се жертва и да страда заедно със своите хора. 

Лидерът трябва истински да разбере какво преживява другият.

Емпатията е ключова за разбиране на чувствата на някой друг, грижата за околните и подпомагането на тяхното развитие. Ако съдим по стереотипът, той казва, че бизнесът е рационален. Но бизнесът се движи от хора. Хора, които изграждат трайно доверие помежду си. А то, както разбираме, далеч не се ограничава с рационалността.

 За да управлявате по- успешно своите екипи, нашият екип разработи онлайн курс “Новите мениджъри”. В голяма част от него ще откриете подробно разгледани характеристики на 4-те типа поведение и начините, по които те взаимодействат ефективно заедно.

3. Гъвкаво съзнание

Това е УМЕНИЕТО на лидера. Уникалното качество на мозъка, което съчетава способността да научава нова информация и междувременно да я трансформира и използва ефективно. Да учим непрестанно и да се адаптираме бързо и лесно са умения, задължителни в днешно време.

Настоящите лидери или дори хората, на които някога им се е налагало да се сблъскат с управлението на екипи ще разберат истински за какво говоря тук:

Ролята на водачите е далеч от “просто шеф”. 

Необходимо е адаптирането на различни подходи. Да разбираме поведението на хората в нашия екип, да съумяваме да слушаме активно, да изграждаме доверие, персонализиране на роли в екипа и уважение на авторитетът на всеки човек.

Включете се в нашия регулярен бюлетин, а ние ви обещаваме да споделяме само интересна и полезна информация.

Вижте цялото съдържане на курса “Новите мениджъри”.

Там ще ви отговорим на въпроси, като:

  • Какви са основните поведенчески типове и как да ги управляваме?
  • Как да създаваме ясни роли и да изграждаме ценности в екипа си?
  • Как от група да станем екип?
  • Как да градим доверие с екипа си?
  • Как да слушаме истински?
  • Как да даваме градивна обратна връзка?
  • Как да вдъхновяваме своя екип?