В настоящото време всяко решение изисква сериозно предварително проучване, за да се намали рискът от потенциална грешка, а следователно и потенциална загуба на ресурси. 

Това важи и при избора на външни обучителни доставчици. Умението да общува и да предоставя добре информация далеч не са достатъчни фактори, за да се определи дали това е вашият обучител, готов да оптимизира и създаде желаното от вас обучение.

Ключът?

По-задълбочен подбор на обучителя, чрез анализ на необходимите компетенции, нужни му да създаде цялостна ангажираща обучителна система за вашите служители.

За целта поставихме 5 въпроса, които е изключително важно да си зададем при избора на обучителни доставчици. По- долу ще намерите и checklist, подходящ за принтиране, който да ви бъде от помощ за тази сериозна задача. 

01 Съответстват ли вашите очаквания с очакванията на обучителя?

За да има оптимизирана стойност, обучителният процес трябва да бъде в синхрон с двете участващи страни. От едната – компанията, която определя своите измерими очаквания и необходимите критерии, с които обучителят да се съобрази в обучителния процес. Същевременно обучителят да адаптира своите възможности и познания в областта спрямо поставените бизнес индикатори.

02. Доколко успяват да разберат нуждите на компанията?

Да задаваш точните въпроси в повечето случаи се оказва  по- ефективен метод за разбиране, от това да даваш правилните отговори. Затова преди да получите обучително предложение “специална_оферта_само_за_вас.pdf”, уверете се, че обучителят е в същината на нуждите на компанията. Част от това е комбинирането на количествени и качествени инструменти в работата и наличието на психометрични измерватели т.е. анализиране на поведенческите типове и стилове на учене.

03 Създават ли ангажиращо съдържание?

Създаването на обучително съдържание не е едно от най- трудните неща в днешно време. Но създаването на ангажиращо, истински въвличащо и информативно обучение, вече е друг калибър. Следващия фактор, по който може да познаете вашия бъдещ обучител е възможността да комбинира разнородни теми и да извлича есенцията на уроците, които те ни дават взети заедно. Това може да се постигне чрез сторифициране и геймифициране на процеса- когато обучението е замислено като преживяване, с предварително подготвени сценарии и възможност за бързо и ефективно създаване.

04 Развиват ли своята дейност чрез Blended learning?

Blended learning далеч не представлява упътването на блендера, с който всяка сутрин си забърквате здравословното смути. Това е принцип на обучение, който подпомага преподаването чрез разнообразни технологични платформи. ( Вижте списък с повече от 70 обучителни технологии в наръчника “Не убивайте обученията”). Обучения, които биха могли да се адаптират спрямо нуждите и дейността на компанията са в пъти по- ефективни спрямо тези, които са представени по шаблон. Това означава по- гъвкави решения от обучителя, който е за предпочитане да има опит с blended learning преди настоящата криза. Тогава теорията ще бъде вложена в практическата дейност , а резултатът ще е бъде по- лесно измерим.

05 Предоставят ли обучение, което предлага оптимално измерване на резултатите?

Да си представим, че участвате в обучителен процес, събран в два работни дни с висока интензивност, синтезирана теория и куп “много нови неща” които се предполага че всеки участник учи. Какъв би бил успеха на този тип обучение, в сравнение с друго такова, което включва:

1. Адаптирани примери спрями нуждите на компанията;

2. Разпределение в по- голям времеви период (3-4 сесии в периода между 7-10 дни);

3. Допълнителни задания, включени в периода между обучителните сесии;

По- долу ще откриете обобщен checklist с въпросите, на които да си отговорите в избора на следващия обучителен доставчик.

Вижте и безплатния наръчник „Не убивайте обученията“, в помощ на лидери на компании и мениджъри човешки ресурси.

В него сме събрали:

 ✔️ Анализ на компаните, които преминаха успешно през кризата 2008-2009 г. не само в регионален, но и глобален мащаб;

✔️ Основните рискове които стоят пред бизнеса занапред и как компаниите да запазят обученията си в момент, в който се замразяват бюджети;

✔️ Разработена стратегия за изграждане на вътрешен капацитет за обучения, който да продължи да развива екипи и лидери;

✔️ Практични съвети и идеи за създаване на обучително съдържание;

✔️ Примери от работата ни с някои от най- големите компании в България;

✔️ Чеклист при избор на образователни доставчици;

✔️ Над 70 линка с образователни технологии, чрез които да запазим обученията;

Може да свалите наръчника от тук:

 https://www.mishostefanov.com/ebook