Всяка криза представлява ново изпитание, справянето с което изисква нов тип умения. Това важи и за настоящата, породена от COVID-19 – тя поставя бизнеса в безпрецедентна ситуация. Почти не съществува сектор, който да не е възпрепятстван от настоящата криза. 

Как обаче не само да запазим бизнеса си жив, а да успеем да поддържаме мотивацията и отдадеността на екипите си в момента? 

Решението: Създаване на вътрешен обучителен капацитет.

Критично важно е обучението на мениджърите ви – на тях им се налага да вземат ежедневно решения в нови и трудни ситуации. И за да увеличим шанса тези решения да са добри, следва да се фокусираме особено върху развитието на лидерите

“Много организации виждат развиването на лидерството като серия краткосрочни, епизодични събития, които една година се финансират, а друга – не. Компании, които “схващат нещата”, инвестират в развитие на лидери в добри и лоши времена вместо да се отнасят към това като към лукс, който си позволяват само във възход. Пазарните лидери от всяка категория харчат за изграждане на лидери между 1,5 и 2 пъти повече от останалите – и резултатите им са в порядъка на 300-400% над средните в техните сектори.” 

Deloitte, Global Human Capital Trends 2015

Но как можем да спестим разходите по време на криза и същевременно да обучим успешно своя екип от мениджъри и лидери?

Превърнете най-добрите лидери в обучители

Ако има една стъпка, която рязко да намали разходите по обучения и да повиши ефективността на екипите, то това е създаването на програма, в която първо обучавате лидерите, а след това превръщате най-добрите от тях в обучители за останалата част от организацията.

ПРИМЕР: 

Подобна програма позволява например двама лидери, завършили външно обучение по Комуникации с допълнителен модул за подготовка за обучители, да обучат няколко десетки свои колеги в рамките на няколко месеца без особен стрес и прекъсване на останалите им ангажименти.

Успехът на подобна инициатива зависи основно от правилната мотивация. За да мотивирате мениджърите да се включат, намерете подходящ начин да им комуникирате, че участието ще им донесе:

  1. Лично развитие- нови знания и умения  (към всички, но специално към по-млади служители);
  2. Положителна репутация и възможност за израстване (към всички, но специално към по-млади служители);
  3. Удовлетворение, че допринасят към компанията и подкрепят колегите си в трудни времена (към всички, но специално към по-възрастни служители);
  4. Допълнителен финансов стимул (ако имате възможност да си го позволите).

Така ще имате нужда от външна подкрепа единствено при първоначалната подготовка на подбраните обучители и разработката на обучителните им програми.

Това не само значително ще намали разходите за обучение, но и ще доведе до създаването на по-силни споделени ментални модели. А те, както ясно сочат редица експерименти, водят до подобряване на ефективността на всички нива 

Създайте разнообразни вътрешни възможности за учене

В условия на намалени бюджети за формални обучения една от най-печелившите стратегии е да насочите значителна част от наличните ресурси в създаването на среда за по-ефективно учене и споделяне на информация на работното място. Организациите, които го правят, постигат до три пъти по-високи резултати от тези, които залагат основно на формални обучения.

Как да го направите: 

01. Практически инструменти

Разработете инструменти за повишаване на ефективността. Така хората директно ще прилагат наученото в работата си. Когато обучението на екипа се провежда в по- дълъг период от време и е адаптирано спрямо настоящите лични и екипни нужди на служителите, то е много по- успешно.

Пример:

Компании като Apple, IBM и Google  развиват своите служители на същия принцип- чрез система за изграждане на вътрешна експертиза.

02. Ментори

Създайте възможността обучението да се развива 1:1. Въвлечете по-опитните служители в персонално обучение на по-неопитните. Добре реализирани, тези програми мотивират и двете страни. Този процес може да бъде част от по- голяма обучителна система чрез която се проследява прогреса на всеки обучаващ се служител.

03. Вътрешен обмен

Местете експерти в различни екипи за кратки периоди от време. По този начин хората ще имат възможност да изградят по- ясна представа за дейността на компанията и да навлезят в различна гледна точка. Така при завръщането си те ще донесат нови знания, подходи и идеи, които ще подпомогнат процесите на всеки специализиран екип.

04. Развържете ръцете на експертите

Знанията не се разпространяват от само себе си. Стимулирайте участието на вашите експерти, като създадете обучителна платформа, в която всеки служител да качва кратко обучително видео за това, което прави добре. 

05. Казуси

Направете вътрешно състезание за решаване на реални казуси от работата на компанията. Така чрез дадени примери, близки до ежедневните предизвикателства, ще се повиши нивото на емпатия. Още по- добре- ако след време човекът попадне в подобен казус ще има ясен пример, който вече е разработвал.

Съществуват много начини, по които компаниите да се трансформират в учещи организации. Важно е да изберете ефективните такива за вашия екип. Ако се изгради култура за осъзнато развитие и взаимно споделяне на експертиза, ще може да изведете вашата компания успешна от кризата.

Вижте и безплатния наръчник „Не убивайте обученията“, в помощ на лидери на компании и мениджъри и специалисти човешки ресурси и обучения.

В него сме събрали:

 ✔️ Анализ на компаните, които преминаха успешно през кризата 2008-2009 г. не само в регионален, но и глобален мащаб;

✔️ Основните рискове които стоят пред бизнеса занапред и как компаниите да запазят обученията си в момент, в който се замразяват бюджети;

✔️ Разработена стратегия за изграждане на вътрешен капацитет за обучения, който да продължи да развива екипи и лидери;

✔️ Практични съвети и идеи за създаване на обучително съдържание;

✔️ Примери от работата ни с някои от най- големите компании в България;

✔️ Чеклист при избор на образователни доставчици;

✔️ Над 70 линка с образователни технологии, чрез които да запазим обученията;

Може да свалите наръчника от тук:

 https://www.mishostefanov.com/ebook