Няколко седмици след началото на пандемията COVID-19 виждаме причините за тревогата на икономическите експерти. В следствие на настоящите рестрикции финансовите пазари преживяват най-големите си спадове от рецесията през 2008 г.; Цели сектори, малки и средни предприятия са в сериозна криза поради наложените социални ограничения и рязко намалялото потребление.

В момент на криза първата (и съвсем логична) реакция на бизнеса е да намали разходите, започвайки от области, които не са критичнo важни за съществуването. Обученията обикновено са измежду първите “жертви” в битката.

На пръв поглед това изглежда съвсем логично. Въпреки че има ясни връзки между повишаването на инвестициите в обучения и развитие и увеличаване на продуктивността (съответно повече производителност, приходи и печалби).

Проучване на Европейската комисия през 2008 г. за изминалата рецесия гласи:

„Развитието на уменията е критично важно за краткосрочното подобрение на Европа, както и за по- дълготрайното развитие и продуктивност.“

“Хората, които са изправени пред предизвикателството да подберат нови кадри, нека предвидят важността на съществуващото обучение по време на работа. Подобряването на умения е важно за развитието на работния процес, защото  подсигурява адаптивността и заетостта на екипа в несигурни времена.”

(Доклад на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд)

ПРИМЕР:

“Намаляване на разходите” е основната причина, която 46% от компаниите в Германия дават за орязването на обучителните си бюджети в рамките на кризата през 2008-2009 г. Голяма част от тях казват, че обучението е “твърде скъпо” в условията на криза.

По време на криза мениджърите често са под натиск да вложат средства в дейности, които имат по-пряка връзка с краткосрочното финансово подобрение. За разлика от тях, финансовият приход от обученията се проследява в по- дългосрочен период от време. Затова на пръв поглед изглежда разбираемо в рецесия да се орежат обучителните програми.

Изследванията на ефектите от последната криза, обаче, сочат нещо различно. От гледна точка на краткосрочните финанси изглежда логично да “убием” първо обученията. От гледна точка на успешното излизане от кризата, обаче, се оказва, че това е най-глупавото нещо, което можем да направим, защото има пагубни ефекти върху най-ценния ни ресурс – таланта и съответно върху способността на нашия бизнес да излезе успешен от кризата. 

Вижте по- долу кои са 4-те причини, поради които си струва да запазите обучението.

01  ОБУЧЕНИЯТА СА КЛЮЧОВИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ПОЗИЦИИ

След като премине кризата, бизнесът ще се изправи пред различен свят – клиенти, конкуренти и доставчици ще имат различни очаквания и поведение. За да успее бизнесът да съществува в новите условия, подготовката му ще трябва да се случи именно по време на кризата.

Ето 3 стъпки в процеса на подготовката:

  • Адаптация на настоящите бизнес стратегии.

  • Тестване на нови подходи и технологии и различен подход към управлението на знанието.

  • И редица изследователи потвърждават-Инвестиция в подготовката на сигурни и компетентни служители и мениджъри.

Инвестицията в знание се оказва ключовият фактор за създаването на конкурентно предимство в бъдещето след кризата – компаниите, които го правят ефективно, излизат с огромно предимство в новите пазарни условия.

ПРИМЕР:

Изследователите отдават големия бум на бизнеса в азиатските страни на инвестицията, която азиатските компании правят в знание по време на последната криза. А много европейски и американски компании губят ключови позиции, защото влизат в “режим на оцеляване”.

02 ОБУЧЕНИЯТА В КРИЗА ПОВИШАВАТ ЕФЕКТИВНОСТТА

Глобалните кризи променят изцяло ситуацията на пазара. Това с особена сила важи за настоящата, породена от COVID-19 – тя поставя бизнеса в безпрецедентна ситуация.  Справянето с нея изисква служители с нови умения- и тяхната подготовка и обучение е не просто пожелателно, то е задължително и спешно. 

Критично важно е особено обучението на мениджърите ви – на тях им се налага да вземат ежедневно решения в нови и трудни ситуации. И за да увеличим шанса тези решения да са добри, следва да се фокусираме особено върху развитието на лидерите. 

Само бизнесите, които положат усилие да запазят обученията, могат да гарантират запазване ефективността на работата на служители и мениджъри.

03  ЗАПАЗВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Изправянето пред сложни проблеми във времена на несигурност играе ролята на сериозен демотиватор за всички екипи. Запазването на обученията по време на криза играе огромен ефект върху запазването (а според някои изследвания дори увеличаването) на мотивацията на служителите. 

Няма по-ясен сигнал за спокойствие и дългосрочни намерения, който лидерите могат да отправя към хората си.  

Ако работодателите възприемат настоящите условия на принципа “Да давам хляб”, този сигнал далеч няма да бъде достатъчен за служителите. По този начин те ще останат на работа в компанията докато мине премине пикът на кризата. А след нея редица изследвания показват, че най-добрите просто ще си тръгнат и ще отидат на място, където имат възможност за развитие. Именно това се случва в редица сектори в Германия, които заради липсата на инвестиции в хората по време на последната криза изгубват критично важно знание и се оказват изоставащи на глобалния пазар.

Вижте резултатите на Kelly International Survey през 2008-2009 г. в наръчника Не убивайте обученията“: https://www.mishostefanov.com/ebook

04 ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА

Обученията са по-евтини във време на по-ниска работна производителност .Също така, при добро използване на технологиите и оптимизация на обучителните процеси, се увеличават знанието и интелектуалната собственост с много по-малко капиталови инвестиции от преди. В момента повечето доставчици на обучения ще са склонни да намалят цените си или да ви дадат повече услуги за същите пари.

Кризата е точният момент да изградите вътрешен капацитет за обучение, което ще намали още повече размера на инвестицията.

За бизнеси, които инвестират в поддържане добро ниво на обучения по време на кризата, цената на обученията след нея ще е стряскащо висока. Възможно е демотивацията на служители и загуба на най-добрите кадри след кризата да постави бизнеса пред нуждата от набиране и обучение на нови хора. Което, особено на българския пазар, е изключително скъпо и несигурно начинание. И със сигурност инвестицията, която ще трябва да направите тогава, ще е значително по-голяма от това да запазите в силно оптимизиран вид ключови обучителни програми по време на кризата. 

Очевидно е, че е критично важно да запазите инвестицията си в знание и обучението на служителите и мениджърите.

Това, обаче не означава, че не трябва силно да оптимизирате разходите и да повишите ефективността на тези обучения, за да могат те да бъдат оправдани във време на рецесия.

Подробни анализи, идеи и съвети как да се справим с настоящата криза обособихме в безлатния наръчник “Не убивайте обученията”, подходящ за лидери и мениджъри човешки ресурси. 

В него ще откриете:

✔️ Анализ на компаните, които преминаха успешно през кризата 2008-2009 г. не само в регионален, но и глобален мащаб;

✔️ Основните рискове които стоят пред бизнеса занапред и как компаниите да запазят обученията си в момент, в който се замразяват бюджети;

✔️ Разработена стратегия за изграждане на вътрешен капацитет за обучения, който да продължи да развива екипи и лидери;

✔️ Практични съвети и идеи за създаване на обучително съдържание;

✔️ Примери от работата ни с някои от най- големите компании в България;

✔️ Чеклист при избор на образователни доставчици;

✔️ Над 70 линка с образователни технологии, чрез които да запазим обученията;

Може да свалите наръчника от тук: